Derde graad

BSO

Algemene uitgangspunten

Vakgebonden eindtermen eerste en tweede leerjaar

Vakoverschrijdende eindtermen derde leerjaar

Vakoverschrijdende eindtermen

 

TSO

Algemene uitgangspunten

Vakgebonden eindtermen

  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Lichamelijke opvoeding
  • Moderne vreemde talen Frans-Engels
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Wiskunde

Vakoverschrijdende eindtermen