Duaal leren

Standaardtrajecten

Duaal leren is een volwaardige leerweg waarbij jongeren algemene vorming en beroepsgerichte competenties verwerven op school en op de werkvloer. Op 1 september 2016 startten 34 scholen en 4 Syntra-lesplaatsen met een proefproject in zeven studierichtingen.

De Vlaamse regering keurde op 15 september 2017 het ontwerpdecreet Duaal leren goed. Bekijk de lijst met 50 nieuwe duale opleidingen die op 1 september 2018 van start gaan.

De werkplek is samen met de school verantwoordelijk voor het realiseren van de competenties opgenomen in het standaardtraject van de studierichting. Een standaardtraject bevat clusters van competenties die gebaseerd zijn op eindtermen en/of één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast geeft het traject ook aan of de leerling gemiddeld meer of minder dan 20 uren per week op de werkvloer zal doorbrengen. Dit bepaalt het contract waarmee de leerling tewerkgesteld wordt en daaraan gekoppeld of de leerling hiervoor een verloning krijgt.

Volgende projecten werden als een standaardtraject uitgewerkt:

Dit proefproject werd verder uitgebreid met 14 opleidingen, waarvoor onderstaande standaardtrajecten werden uitgewerkt:

Methodologie

Voor de uitwerking van de standaardtrajecten is een methodologie beschikbaar.

In dePowerPointpresentatie wordt toelichting gegeven over de uitbreiding “Schoolbank op de werkplek” 2017-2018 van het duaal leren.

Links