Onderwijsdoelen

onderwijsdoelen

Op de website van Onderwijsdoelen kunt u terecht voor alle informatie over einddoelen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming.

Per onderwijsniveau en opleiding vindt u eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, aangevuld met bijkomende informatie..

Naast deze informatie kunt u ook alle relevante peilingen en publicaties raadplegen.

  • Kleuteronderwijs
  • Lager onderwijs
  • Eerste graad
  • Tweede graad
  • Derde graad
  • Buitengewoon basisonderwijs
  • Buitengewoon secundair onderwijs
  • Studiegebieden
  • Eerste graad
  • Tweede graad
  • Derde graad
  • Basiseducatie
  • Secundair volwassenenonderwijs
  • Defensie
  • Servicedocumenten
  • Basisonderwijs
  • Secundair onderwijs
  • Werkseminaries
  • Paralleltoetsen